Przeglądy budowlane Płock Przegląd, Powiat Płocki Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy silidnie i fachowo.09-400 Rzezczypospolitej 59 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Płock. Przeglądy roczne Płock, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Płock, ekspertyzy Michał Górka starostwo@powiat.plock.pl starostwo@powiat.plock.pl mazowieckie 24 2676848

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów mających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Płock
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Płock
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Płock
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Płock
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Płock

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Płock
kontrole techniczne budynków Płock

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Płock Portal Płock Miasto Płock Przeglądy techniczne Płock Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku